Stamina

Atrybuty dobrego negocjatora

Stamina

To wytrzymałość, witalność, wigor, energia.

To cecha, którą powinien posiadać skuteczny negocjator. Negocjowanie to spory wysiłek umysłowy i psychiczny, natomiast przedłużające się negocjacje to  dodatkowo wysiłek fizyczny. Ci w lepszej kondycji mają przewagę nad tymi w słabszej formie. Nawet jeśli rozmowy trwają wiele godzin, atmosfera jest napięta a uczestnicy wyczerpani, dobry negocjator winien trzeźwo myśleć i nie poddawać się zmęczeniu.

Niektórzy historycy II wojny światowej podkreślają, że pod koniec konfliktu Józef Stalin w negocjacjach z sojusznikami z premedytacją wykorzystywał słabą kondycję fizyczną Franklina Roosevelta. Przywódca Rosji pod koniec listopada 1943r. na konferencji w Teheranie uważnie obserwował chorego, osłabionego, poruszającego się na wózku prezydenta USA. Niektórzy uważają, że z rozmysłem niedługo potem zainicjował spotkanie w Jałcie. F. Roosevelt oczywiście pojawił się na konferencji jałtańskiej w dniach 4-11 lutego 1945 r., ale trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że w Jałcie Stalin wziął wszystko. Franklin Delano Roosevelt 32 Prezydent Stanów Zjednoczonych zmarł dwa miesiące po powrocie z drugiego spotkania wielkiej trójki, 12 kwietnia 1945 r.

 

Dodaj komentarz