Wzrastająca popularność i znaczenie negocjacji

Historia i rozwój negocjacji

Obserwujemy ostatnio wzrastającą popularność i znaczenie negocjacji

Dwadzieścia late temu, wykłady, kursy czy treningi z zakresu negocjacji były typowe przede wszystkim dla szkół biznesu ewentualnie dla studentów prawa. W chwili obecnej zajęcia z negocjacji są najbardziej pożądanymi zajęciami na większości uczelni ekonomicznych na całym świecie.  Są one też niezmiernie popularne wśród osób kształcących się na politologów, dyplomatów oraz na studiach przygotowujących do pracy w administracji państwowej czy sektorze publicznym.

W obecnym niezwykle dynamicznym i złożonym świecie, negocjacje jawią się jako bardzo praktyczna i przydatna umiejętność, pomagająca sprawnie funkcjonować nie tylko w obszarze komercyjnym, ale także w otoczeniu społecznym czy życiu rodzinnym.

Managerowie, politycy, prawnicy, ale także konsumenci dóbr i usług , wszyscy oni chcą wiedzieć jak uzyskać najlepszy z możliwych wynik i jak znaleźć rozwiązanie optymalne dla wszystkich zaangażowanych stron.

Niektórzy wierzą, że negocjacje to szczególna umiejętność, z którą człowiek się rodzi. Bazując na tym, sądzimy iż niektórzy tak po prostu czują „to” instynktownie, mają intuicję i są dobrymi urodzonymi negocjatorami. Inni zaś, jeśli nie dane było im się z tym czymś urodzić, nie mają większych szans na powodzenie przy stole negocjacyjnym.

Takie rozumienie negocjacji, trochę na pograniczu sztuki tajemnej, a trochę jako wrodzonego talentu jest całkowicie błędne. Negocjowania można się nauczyć. Pomocne są w tym studia, szkolenia, coachingi. Niezmiernie ważny jest też trening, czyli doświadczenie nabywane przy każdej możliwej okazji. By dojść do negocjowania milionowych kontraktów, należy poćwiczyć w nieco mniejszej skali. Jednakże każde ćwiczenie, nawet najdrobniejsza aktywność negocjacyjna procentuje budowaniem bardzo pożytecznych kompetencji.

Dodaj komentarz