Zespół negocjacyjny

Zespół negocjacyjny

Negocjacje w biznesie

Czasem negocjuję sama. Czasami z jednym lub dwójką partnerów. Jednak przy poważnych procesach negocjacyjnych (duże kontrakty) najczęściej po obu stronach są kilkuosobowe zespoły negocjacyjne. A zatem dziś kilka słów w temacie “Zespół negocjacyjny”.

Zespół negocjacyjny

jako wymóg naszych czasów.

Proces negocjacyjny, mimo swojej złożoności, może poprowadzić jeden sprawny negocjator. Niemniej jednak w świecie biznesu dzieje się tak coraz rzadziej. Zazwyczaj występują przeciwko sobie grupy negocjatorów. Zatem by się rozwijać i skutecznie pracować należy umieć się odnaleźć jako część zespołu negocjacyjnego.

Według profesora Cornell University, Elizabeth Mannix, negocjowanie jako zespół może być lepsze niż samodzielne podejście, kiedy:

  • prowadzone są bardzo złożone negocjacje wymagające zróżnicowanej wiedzy,
  • mamy proces,  w którym po drugiej stronie bierze udział wielu partnerów,
  • negocjatorami są reprezentanci różnych narodowości / kultur.
Praca zespołowa ma wiele zalet:
  • mając do dyspozycji kilka osób można każdemu z członków grupy przypisać odpowiednią rolę (np.: lider, decydent, obserwator, ekspert, protokolant),
  • wielu uczestników procesu reprezentujących różne dziedziny może się podczas procesu wspierać,
  • poszczególni członkowie teamu negocjacyjnego monitorują nawzajem swoje zachowania, nie dopuszczając do pewnych negatywnych zachowań (tu np. klątwa zwycięzcy).

Istnieją też pewne niebezpieczeństwa:

  • zespół negocjacyjny może być podatny na pewne tendencje np. trzymania tego samego punktu widzenia,
  • członkowie teamu mają skłonność do budowania różnych frakcji i koalicji czasem niekoniecznie racjonalnych,
  • grupy też wykazują upodobanie do osiągania konsensusu poprzez głosowanie, co nie zawsze prowadzi do podejmowania słusznych decyzji.

Może Cię zainteresować:

czego unikać podczas negocjowania

Dodaj komentarz