Mediator w negocjacjach

Atrybuty dobrego negocjatora, Mediacje

Mediacje to ustrukturyzowany proces, w który jest angażowana strona trzecia, po to by rozwiązać konflikt pomiędzy negocjującymi partnerami. Mediator musi być absolutnie bezstronny i niezaangażowany emocjonalnie w sprawę. Musi także uzyskać akceptację obu zwaśnionych stron. Powinien spojrzeć na konflikt z pewnej perspektywy i poszukać obszarów porozumienia. Wreszcie winien razem z partnerami negocjacyjnymi wypracować rekomendacje, które będą akceptowalne dla obu stron.

Dobry mediator powinien:

 • być godny zaufania;
 • pozostać neutralnym;
 • zrozumieć położenie każdej ze stron i kierować się ich interesami;
 • angażować strony ww wzajemne uzgodnienia;
 • mieć na uwadze cel, którym jest wypracowanie najbardziej satysfakcjonującego dla stron rozwiązania;
 • zapewnić o ile to możliwe komfort psychiczny zwaśnionym stronom;
 • zachowywać w tajemnicy powierzone mu informacje.

Nie powinien natomiast:

 • próbować wpłynąć na na zmianę zdania którejkolwiek ze stron;
 • samodzielnie decydować i podrzucać stronom swoich autorskich rozwiązań.

Z technicznego punktu wiedzenia mediacje powinny przebiegać w kilku etapach:

 1. Inicjujący pracę kontakt ze stronami
 2. Ocena sytuacji i przygotowanie stron do procesu
 3. Sesja otwierająca dla stron
 4. Sesja właściwa dla stron
 5. Porozumienie

Dodaj komentarz