Negocjowanie wynagrodzenia podczas rozmowy o pracę

Negocjacje w praktyce

Negocjowanie wynagrodzenia

Negocjowanie wynagrodzenia podczas rozmowy o pracę jest stałym elementem każdej rozmowy rekrutacyjnej.

By w ramach tych negocjacji wypaść dobrze i uzyskać satysfakcjonujący nas rezultat trzeba znać poziom zarobków w firmie, do której aplikujemy bądź w podobnych organizacjach, w danym sektorze, w danym mieście / województwie.

Należy:

 • znać swoje minimum, czyli graniczną pensję poniżej której nie zgodzimy się pracować,
 • ustalić sobie kotwicę, czyli poziom zarobków jaki podamy zapytani o oczekiwania finansowe,
 • pamiętać, by zawsze komunikować 10-15% większą kwotę, po to by mieć margines do negocjacji.

 

Trzeba pytać przyszłego pracodawcę:

 • jaki jest dokładny zakres obowiązków przypisany do stanowiska, na które aplikujemy,
 • jak wygląda struktura organizacyjna i gdzie w strukturze umiejscowione jest dane stanowisko,
 • jakie są składowe wynagrodzenia (np.: pensja, premia gwarantowana, premia uznaniowa),
 • jakie są pozapłacowe elementy wynagrodzenia (np. prywatna opieka lekarska, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie zajęć sportowych, nauki języków czy studiów podyplomowych),
 • jakie są narzędzia (np. telefon, laptop, samochód).

Negocjacjom w takim samym stopniu podlegają finansowe jak i niefinansowe elementy wynagrodzenia.

 

Nawet jeśli pracodawca nie chce / nie może zgodzić się na wyższą pensję, może okazać więcej elastyczności w kwestii:

 • dodatkowych narzędzi,
 • specjalnych benefitów,
 • otwartości na elastyczne godziny pracy czy home office.

 

Jeśli pracodawca nie wyraża zgody na wyższe uposażenie dziś, to możemy zaproponować pracę na gorszych warunkach w trakcie okresu próbnego i podwyżkę po jego ukończeniu. Tu ważne jest, by jasno określić ile będzie trwał okres próbny i jak będzie wyglądać wynagrodzenie po jego zakończeniu.

 

Podczas negocjowania wynagrodzenia trzeba:

 • umiejętnie sprzedawać swoje umiejętności i  wiedzę,
 • przekładać swoje doświadczenie i kontakty na korzyści dla firmy,
 • podkreślać unikatowe kompetencje.

 

Oczywiście negocjowanie wynagrodzenia podczas rozmowy o pracę, to typowe negocjacje, zatem obok dobrego przygotowania niezbędny jest właściwy strój, odpowiednia postawa, dostosowana do okoliczności modulacja głosu i szczególna uwaga skierowana na sygnały niewerbalne, zarówno te które wysyła nam druga strona, jak i te które sami emitujemy.

W trakcie spotkania można zdobyć dodatkowe informacje o firmie i dowiedzieć się chociażby jakie pozapłacowe benefity dany pracodawca ma do zaoferowania. Najczęściej head hunter lub reprezentant firmy oczekuje pytań ze strony kandydatów. Jeśli nie padnie zapytanie „co jeszcze chciałaby pan / pani wiedzieć?” należny samemu wystąpić z inicjatywą i zadać odpowiednie pytania.

 

Przed spotkaniem można spróbować odpowiedzieć na poniższe pytania. Im więcej odpowiedzi znamy, tym lepiej jesteśmy przygotowani do rozmowy w temacie naszego wynagrodzenia.

Ile zarabiają pracownicy zajmujący te same stanowiska / wykonujący tę samą pracę w danej firmie?
Ile zarabiają pracownicy na takich stanowiskach w podobnych firmach (wielkość organizacji, sektor)?
Ile zarabiają pracownicy na takich stanowiskach w moim regionie (województwo, miasto)?
Jaki jest system premiowy u danej w firmie?
Czy istnieje podział wynagrodzenia na część stałą i ruchomą (tu premia zależna od wyników)?
Jakie są wszystkie elementy pozapłacowe (bonusy) dostępne w danej firmie?
Jakie są systemy premiowe w podobnych firmach?
Jaka jest Twoja wartość na rynku pracy?
Jakie unikalne umiejętności i doświadczenie posiadasz?
Jak Twoja wiedza i umiejętności mogą przysłużyć się danej firmie?
Czy jesteś gotowy / gotowa do podjęcia pracy w oparciu o inny niż umowa o pracę model (np.tzw. kontrakt menadżerski, czyli umowa cywilno-prawna)?

Wiedzy na ten temat dostarczą nam raporty płacowe łatwo dostępne w internecie (np. pracuj.pl; sedlak.pl)

Polecam też tzw. kalkulator wynagrodzeń, gdzie szybko sprawdzimy jak wygląda nasza pensja w opcji brutto i netto (https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen; https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen; https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/kalkulator-wynagrodzen)

 

Dodaj komentarz