stół konferencyjny na którym leżą notatki i długopisy

Rodzaje negocjacji w firmie

Negocjacje w biznesie

 

Firma to złożony organizm, w którym równolegle przebiega wiele procesów. Ja oczywiście zajmuję się tylko wycinkiem dot. negocjacji i ewentualnie mediacji. Dziś wpis pt. Rodzaje negocjacji w firmie

 

Rodzaje negocjacji w firmie

  1. Komercyjne / biznesowe / handlowe

  2. O podłożu prawnym

  3. Pomiędzy przełożonym a podwładnym

  4. Pomiędzy współpracownikami

 

re.1.

Negocjacje komercyjne to ten rodzaj negocjowania, który przychodzi nam do głowy jako pierwszy.  Najczęściej ich istotą jest uzgodnienie warunków kupna-sprzedaży produktów lub usług. Wiążą one jedną organizację z inną. Dla sformalizowania najczęściej kończą się podpisaniem umowy.

Dotyczą całego szeregu zakupów:

  • direct
  • indrect
  • third parties

Dotyczą też sprzedaży dóbr czy usług produkowanych / oferowanych przez firmę.

 

re.2.

Może to być część negocjacji handlowych, ale też mogą to być odrębne procesy negocjacyjne. Dotyczą one zazwyczaj kwestii prawnych, tu zgodności ustaleń i zapisów umownych z obowiązującymi na danym terytorium (w danym kraju) regulacjami prawnymi.

 

re.3.

Negocjacje pomiędzy przełożonym a podwładnym kojarzą się przede wszystkim z negocjacjami w temacie wynagrodzenia.

Najpierw podczas rozmowy o pracę jest to negocjowanie przyszłego uposażenia. Następnie, już w trakcie współpracy, dochodzi do renegocjacji pensji / rozmów o podwyżkach.

Jednak to nie jedyne okazje do pertraktowania z szefem. W trakcie codziennej współpracy rozmawiamy o projektach, przydzielonych zadaniach, ograniczeniach czasowych, itd. Często negocjujemy, nawet o tym nie wiedząc.

 

re.4.

Do negocjacji pomiędzy współpracownikami dochodzi każdego dnia, bo każdego dnia rodzą się konflikty, nieporozumienia i pojawia się potrzeba poczynienia pewnych uzgodnień w ramach zespołu, komórki,  czy działu.

 

Negocjacje to dialog pomiędzy jednostkami, ale w ramach struktur firmowych może to być też czynienie ustaleń pomiędzy grupami osób.

 

Może Cię zainteresować:

mediacje menadżerskie

 

 

 

Dodaj komentarz