tablica świetlna pokazująca strzałki w przeciwnych kierunkach dla Europy i Wielkiej Brytanii

Negocjacje pomiędzy UE a UK

Negocjacje międzynarodowe

Negocjacje pomiędzy UE a UK

Negocjacje w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej a następnie pertraktacje dot. umowy handlowej między Wielką Brytanią a UE z pewnością  należą do najdłuższych procesów negocjacyjnych nowożytnej Europy.

  • Wszystko rozpoczęło się 29 marca 2017 r. Wtedy to Zjednoczone Królestwo doręczyło zawiadomienie o wystąpieniu z UE.
  • Formalnie negocjacje otwarto 19 czerwca 2017 r.
  • Wynegocjowana umowa została ratyfikowana przez Wielką Brytanię 23 stycznia 2020.
  • UE ratyfikowała dokument w dniu 29 stycznia 2020 r.
  • Wielka Brytania opuściła Unię 31 stycznia 2020 r.

Po wystąpieniu z UE rozpoczęły się negocjacje w sprawie przyszłego partnerstwa, w tym niezwykle istotnej dla obu gospodarek umowy handlowej.

  • W dniu 24 grudnia 2020 przewodniczący Komisji Europejskiej i premier Wielkiej Brytanii ogłosili, że uzgodnili ostateczny projekt porozumienia, umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią. Dokument ten podlegał ratyfikacji przez trzy strony: Radę Europejską, Parlament Europejski oraz Parlament Wielkiej Brytanii.
  • W poniedziałek 28 grudnia 2020 ambasadorowie Unii Europejskiej jednogłośnie zatwierdzili projekt umowy. Tym samym otwierając drogę do tymczasowego jej stosowania ze skutkiem od 1 stycznia 2021.
  • W środę 30 grudnia brytyjska Izba Gmin zatwierdziła porozumienie z Unią Europejską stosunkiem głosów 521 do 73.
  • Tego samego dnia przywódcy UE Ursula von der Leyen i Charles Michel podpisali umowę handlową uzgodnioną z Wielką Brytanią.
Negocjacje pomiędzy UE a UK

UE Ursula von der Leyen – Przewodnicząca Komisji Europejskiej

Charles MichelPrzewodniczący Rady Europejskiej

p.s. najdłuższym procesem negocjacyjnym były ponoć pertraktacje dot. pokoju w Irlandii Północnej (the Northern Ireland Peace Settlement).

Dodaj komentarz