dwoje idących ludzi

Wet za Wet (TFT)

Techniki negocjacji

Wet za Wet (TFT)

Taktyka wet za wet lub cios za cios to w angielskiej terminologii TFT, czyli 'tit for tat' (wcześniej 'tip for tap', albo 'blow for blow').

Pomimo negatywnych konotacji (cios za cios) opiera się ona na zaufaniu i współdziałaniu pomiędzy stronami procesu negocjacyjnego. Partnerzy negocjacyjni mają intencję się porozumieć i otwarcie idą na ustępstwa (jedno z jednej strony za jedno ze strony drugiej).

Rzecz jasna nie musi tu występować automatyzm czy matematyczna prawidłowość jeden za jeden. Bowiem znaczenie / waga ustępstw mogą być różne. Jednak obie strony muszą dążyć do wspólnych uzgodnień i satysfakcjonującego dla wszystkich uczestników procesu porozumienia. 

Metoda ta została opracowana przez Anatola Rapoporta amerykańskiego psychologa pracującego na modelach matematycznych i statystycznych. Stworzył on podwaliny matematycznego modelowania interakcji społecznych.

Oczywiście słuszne są tu wszelkie skojarzenia z wypracowanym przez prekursorów Program on Negotiation Harvard Law School modelem win – win negotiation.

Dodaj komentarz