Przestrzeń personalna

Aspekty psychologiczne w negocjacjach, Przestrzeń personalna

Każdy kontakt interpersonalny przebiega w określonej sferze przestrzennej zwanej przestrzenią personalną, wyznaczonej wokół ciała kontaktujących się ludzi, co oznacza, że w zależności od:

  • sytuacji,
  • typu interakcji,
  • stopnia zażyłości,

pewne strefy przestrzenne nie mogą być przekraczane.

Na bazie tzw. czterech dystansów społecznych opisanych przez badacza relacji przestrzennych między ludźmi Edwarda Halla, wyróżniamy cztery strefy przestrzenne:

  • Strefa intymna (prywatna)  do 45 cm.
  • Strefa osobista od 45 cm do 120 cm.
  • Strefa społeczna od 120 cm do 350 cm.
  • Strefa publiczna pow. 3,5 metra.

Negocjacje biznesowe zazwyczaj przebiegają w strefie osobistej, ale już np. negocjacje z dziećmi najczęściej mają miejsce w strefie prywatnej.

 

Własna przestrzeń personalna jest cechą charakterystyczną dla każdego człowieka.

Co ciekawe wzajemne usytuowanie ludzi uzależnione jest nie tylko od sytuacji czy stopnia zażyłości, ale też od pewnych parametrów społecznych takich jak: wiek, płeć, status społeczny. Zauważono np. iż kobiety stają bliżej siebie niż mężczyźni, osoby w podobnym wieku podchodzą do siebie bliżej, ludzie wychowani i mieszkający na wsi utrzymują większą odległość niż mieszkańcy dużych miast.

 

Dodaj komentarz