Sposoby zadawania pytań

Komunikacja

Sposoby zadawania pytań w celu usprawnienia procesu komunikacji

 

Poprzedni wpis dotyczył rożnych rodzajów pytań, teraz trochę o sposobie pytania.

Każde pytanie można zadać na kilka sposobów, np.:

  • wariant 1. Ja jadę do Warszawy, a pan dokąd jedzie?
  • wariant 2. Dokąd Pan jedzie, bo ja jadę do Warszawy?

Badania pokazują, że te dwa zadawałoby się identyczne niemal pytania będą inaczej odebrane przez słuchacza.

Pytanie w wariancie drugim będzie lepiej słyszalne. Kiedy najpierw pytamy kogoś o jego decyzję, pokazujemy tym samym że jest dla nas ważny. Rozmówca taki będzie bardziej otwarty na to co do niego mówimy, będzie bardziej skłonny by nas wysłuchać.

  • wariant 3. To nie fair!
  • wariant 4. Czy myśli pan, że to jest fair?

W tym przypadku mamy reakcję na coś, co wydaje nam się niesprawiedliwe. Możemy użyć wykrzyknienia, by wyrazić nasz sprzeciw, dać jasno do zrozumienia że nie akceptujemy takiego rozwiązania i przy okazji zamknąć sobie możliwość negocjowania.

Możemy też umiejętnie zadać pytanie i poprosić oponenta, by pokazał nam swój stosunek do zagadnienia. Jest to sposób mniej ofensywny, dający drugiej stronie możliwość wytłumaczenia się i nie blokujący dalszych rozmów.

 

Pytania powinny być:

  • krótkie, jasne i zwięzłe, tak żeby zapytamy nie miał problemów z ich zrozumieniem, ani też ze znalezieniem na nie odpowiedzi,
  • otwarte, bowiem odpowiedź w stylu „tak” / „nie” nie przyniesie nam wielu dodatkowych informacji,
  • nakierowane na odczytanie emocji zapytanego, nie mówimy tu rzecz jasna o sprowokowaniu drugiej strony do złości  czy agresji, bardziej o umiejętnym pokierowaniu wypowiedzi, w której nasz oponent ujawni swój stosunek, swoje nastawienie do omawianej kwestii / tematu.

 

 

Dodaj komentarz