Komunikacja

Karuzela, Komunikacja

Komunikacja, czyli sposób porozumiewania się

Dawno temu uczono nas, że istotne jest tylko to co się mówi, czyli wartość merytoryczna naszego komunikatu. Sama wierzyłam mocno, że słuchacze docenią mnie zawsze, kiedy będę wiedzieć o czym mówię, będę trzymać się tematu i wreszcie będę przekazywać cenne dla nich informacje. Okazuje się jednak, że ważnym jest nie tylko to co się mówi, ale też jak się to mówi, jaka mimika i jakie gesty towarzyszą temu przekazowi a nawet jak wygląda osoba wypowiadająca się.

Zdumiewające są wyniki amerykańskich badań wykazujące, że mowa ciała, czyli przekaz niewerbalny, odgrywa w negocjacjach większą rolę niźli słowa. Antropolog Albert Mehrabian odkrył, że w procesie komunikacji interpersonalnej jedynie 7% informacji przekazują słowa, 38% brzmienie głosu a aż 55% zachowanie niewerbalne. Natomiast psycholog Ray Birdwhistell oszacował, że w konwersacjach bezpośrednich 35% informacji pochodzi ze słów, a 65% z ekspresji niewerbalnej.

miękka włóczka w stonowanych kolorach

Komunikacja miękka

Komunikacja miękka Komunikacja miękka jest pożądana zwłaszcza w następujących sytuacjach: faza poznawania nowego partnera negocjacyjnego negocjacje nastawione na rozwiązanie / model win-win pojawienie się obiekcji w standardowych rozmowach impas W […]

0 komentarzy
telefon komórkowy i laptop

Negocjacje on line – dobre i złe strony

Negocjacje on line – dobre i złe strony Negocjując w formie tradycyjnej (oko w oko) mamy dostęp do całego szeregu komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Komunikując się osobiście i mogąc na […]

0 komentarzy

Sygnały niewerbalne w procesie negocjacyjnym

Sygnały niewerbalne w procesie negocjacyjnym   Negocjacje to proces komunikacji. Komunikat werbalny, czyli słowa stanową tylko część całego obrazu. Mniejszą część. Komunikat niewerbalny odgrywa kluczową rolę w negocjacjach. Język ciała […]

0 komentarzy

12 błędów w komunikacji

12 błędów w komunikacji, które utrudniają dogadywanie się z innymi   By efektywnie negocjować, należy się skutecznie komunikować. Jednak kwestia komunikacji nie jest, jak mogłoby się wydawać, prosta. Każdy z […]

0 komentarzy
dwoje ludzi, jeden mówi (duże usta) drugi słucha (wielkie ucho)

Rodzaje pytań c.d.

Rodzaje pytań c.d.

0 komentarzy

Tajniki prawidłowej komunikacji

Tajniki prawidłowej komunikacji Chcąc osiągnąć porozumienie w procesie negocjacyjnym należy przede wszystkim umieć się komunikować w sposób efektywny. Wypada zatem znać kilka istotnych kwestii dot. przyswajania informacji, jakie serwujemy naszym […]

0 komentarzy

Sposoby komunikowania się – komunikaty parawerbalne

Istnieją trzy sposoby komunikowania się werbalny, niewerbalny i parawerbalny werbalny -> za pomocą konkretnych słów niewerbalny -> tzw. mowa ciała parawerbalny -> barwa głosu, ton głosu, artykulacja, intonacja   Dwa […]

0 komentarzy

Różnica pomiędzy sprzedawaniem a negocjowaniem

Jak duża jest różnica pomiędzy sprzedawaniem a negocjowaniem? Rozmowa sprzedażowa jest rozmową negocjacyjną, gdzie dwie strony mają zarówno wspólne jak i sprzeczne interesy. Jednakże z technicznego punktu widzenia jest wyraźna […]

0 komentarzy

Podstawowe komponenty efektywnej komunikacji

Podstawowe komponenty efektywnej komunikacji według Stuarta Diamonda autora książki „Getting more”: słuchaj aktywnie zadawaj pytania często rób podsumowania stosuj zmianę ról nie poddawaj się emocjom artykułuj swoje cele bądź stanowczy […]

0 komentarzy

Sposoby zadawania pytań

Sposoby zadawania pytań w celu usprawnienia procesu komunikacji   Poprzedni wpis dotyczył rożnych rodzajów pytań, teraz trochę o sposobie pytania. Każde pytanie można zadać na kilka sposobów, np.: wariant 1. […]

0 komentarzy

Rodzaje pytań

Rodzaje pytań, czyli ważne zagadnienie dla optymalizacji procesu komunikacji Miałam wrażenie, że w miarę swobodnie i poprawnie posługuję się językiem polskim, jednakże dopiero gdy zajęłam się zgłębianiem tematyki negocjacji dowiedziałam […]

0 komentarzy

E-mail jako środek efektywnej komunikacji w negocjacjach

E-mail jako środek efektywnej komunikacji w negocjacjach W poważnych kwestiach najczęściej negocjujemy podczas spotkań twarzą w twarz. Istnieją jednak też  inne popularne metody komunikacji takie jak video konferencje, telefon i […]

0 komentarzy

Trzecia strona w procesie negocjacyjnym

Trzecia strona w procesie negocjacyjnym Zawsze w negocjacjach jest jakaś trzecia strona, nawet jeśli oficjalnie mamy tylko dwie strony rozmów. Trzecią stroną są ludzie, którzy mają mniejszy lub większy wpływ […]

0 komentarzy

Dodaj komentarz