12 błędów w komunikacji

Komunikacja

12 błędów w komunikacji, które utrudniają dogadywanie się z innymi

 

By efektywnie negocjować, należy się skutecznie komunikować. Jednak kwestia komunikacji nie jest, jak mogłoby się wydawać, prosta. Każdy z nas ma swoje własne doświadczenia i przez ich pryzmat postrzega i rozumie świat. Poprzez ten personalny filtr prześwietlamy płynące do nas  komunikaty. W wyniku tego „filtrowania” odbieramy komunikaty na swój własny sposób – słyszymy to co chcemy usłyszeć, widzimy to co chcemy zobaczyć, rozumiemy / przyswajamy wszystko według własnego uznania.

Oczywiście można pracować nad sobą i starać się, by pomimo odmiennych postaw, doświadczeń i poglądów konstruktywne komunikować się z innymi. Najpierw jednak należy:

  • nauczyć się rozpoznawać i komunikować własne uczucia i potrzeby;
  • uświadomić sobie bariery, które utrudniają dogadywanie się z innymi.

 

Thomas Gordon – amerykański psycholog i psychoterapeuta, autor bestsellerowych poradników dla rodziców, nauczycieli, liderów („Wychowanie bez porażek” i „Jak dobrze żyć z ludźmi”). Opracował on listę blokad utrudniających komunikację (tzw. brudna dwunastka).

12 błędów w komunikacji:

1. KRYTYKOWANIE

2. PRZEZYWANIE

3. STAWIANIE DIAGNOZY / ANALIZOWANIE

4. CHWALENIE POŁĄCZONE Z OCENĄ

5. ROZKAZYWANIE

6. GROŻENIE / STRASZENIE

7. MORALIZOWANIE

8. WYPYTYWANIE

9. UDZIELANIE RAD / DORADZANIE

10. ODWRACANIE UWAGI / ROZPRASZANIE

11. LOGICZNE ARGUMENTOWANIE

12. USPOKAJANIE

 

Patrząc na powyższa listę można dojść do wniosku, że poprawne komunikowanie się i unikanie barier jest zadaniem niezwykle trudnym.

O ile grożenie, rozkazywanie, krytykowanie to komunikaty oparte na sile, mamy świadomość, że prowadzą do oporu i buntu drugiej strony. To już dopytywanie, argumentowanie czy uspokajanie mają pozytywne przesłanie. Tak jednak nie jest. Należy uważać z pytaniami, by nie wzbudzić w drugiej stronie wrażenia przesłuchania.  Nawet najbardziej logiczne argumentowanie może wzbudzić niepokój i wywołać reakcje obronne. Uspokajanie natomiast przynosi zazwyczaj skutek odwrotny i jak to ktoś kiedyś powiedział „pokażcie mi chociaż jedną zdenerwowaną osobę, która uspokoiła się po usłyszeniu komunikatu „uspokój się”…..

 

 

Dodaj komentarz