Dźwignia w negocjacjach

Dźwignia w negocjacjach

Negocjacje w praktyce, Podstawowe pojęcia negocjacji

Bardzo popularne w terminologii negocjacyjnej angielskie pojęcie leverage oznacza dźwignię. Dziś tekst pt. Dźwignia w negocjacjach

Dźwignia w negocjacjach

Owa dźwignia to siła, którą używają strony by wpłynąć na decyzje swoich oponentów. Idea leverage opiera się na umiejętnym obarczaniu kosztami lub nagradzaniu benefitami naszych partnerów negocjacyjnych.

W dźwigni negocjacyjnej nie chodzi o zwykłą, łatwo dostrzegalną dominację finansową czy organizacyjną. Jeśli tak by było, wielkie korporacje czy potęgi gospodarcze zawsze i niezmiennie miałyby przewagę nad swoimi partnerami handlowymi. Tak jednak nie jest. Chodzi tu bowiem o to, która strona  ma lub może mieć przewagę w określonej sytuacji czy w danych okolicznościach.

Przykładem użycia dźwigni w negocjacjach może być sytuacja, kiedy potężna firma planuje wybudować swoją kolejną fabrykę na obszarze wrażliwym z punktu widzenia środowiskowego.

Mimo że:

  • inwestor ma wszelkie zgody i pozwolenia formalne,
  • stoją za nim ogromne pieniądze,
  • może liczyć na wsparcie lobbystów w kręgach rządowych,
  • stać go na usługi najlepszych kancelarii prawnych,

nie jest w stanie rozpocząć budowy.

Mała grupa ekologów urządzająca głośną medialnie akcję, której uda się do swych działań pozyskać aprobatę opinii społecznej ma bardzo dobrą dźwignię. Nie jest w tej sytuacji bez szans w potyczce z gigantem.

Dźwignia w negocjacjach zależy w dużej mierze od stopnia, w jakim każda ze stron naprawdę potrzebuje osiągnąć porozumienie, jaką ma alternatywę i jakie koszty poniesie w przypadku nie osiągnięcia konsensusu.

Z tego też względu wiedza o tym, jak bardzo nasi oponenci nas potrzebują jest kluczowa i w ramach przygotowań do procesu negocjacyjnego winniśmy taką wiedzę posiąść.

Jest kilka sposobów na poprawienie mocy swojej dźwigni:

  1. Uzyskaj jak najwięcej informacji o prawdziwych potrzebach drugiej strony;
  2. Poszukaj dla siebie dobrej alternatywy / alternatyw;
  3. Przemyśl i zaplanuj jak będziesz wykorzystywał swoją dźwignię podczas negocjowania;

Reasumując, dźwignia zasadza się na dwóch aspektach:

  1. Jak mocno każda ze stron potrzebuje porozumienia / umowy?
  2. Jaką alternatywę w przypadku braku kompromisu ma każda strona?

Należy oszacować wartość / wagę tych czynników.

Upraszczając – mocniejszą dźwignię ma ta strona, którą mniej będzie bolało niepowodzenie w negocjowaniu.