Negocjacje z Francuzami

Negocjacje międzynarodowe

Negocjacje z Francuzami

Francuzi są specyficzna nacją. Głęboko zanurzeni we własnej historii i kulturze wierzą, że ich kraj ustanowił podwaliny takich pojęć jak demokracja, sprawiedliwość, filozofia, system prawny, savoir vivre i wiele, wiele innych.

Ich stosunek do cudzoziemców nie jest ani specjalnie przychylny ani wrogi, jednak pogodzić trzeba się z faktem, że zazwyczaj wykazują wobec innych narodów swoją wyższość.

 

Ich protekcjonalny stosunek rzutuje też na ich podejście do transakcji handlowych i do negocjowania.

 • Przychodzą na spotkanie w stroju formalnym.
 • Zajmują miejsca przy stole według hierarchii.
 • Używają nazwisk i tytułów / stanowisk, lubują się w formalnym stylu.
 • Oczekują logicznych argumentów na poparcie każdej tezy.
 • Preferują negocjowanie w swoim ojczystym języku.
 • Zawsze starają się być precyzyjni.
 • Nie przedstawią swoich oczekiwań na początku. Raczej poczekają na pełne stanowisko drugiej strony i dopiero wtedy wyartykułują swoje żądania.
 • Rzadko podejmują ważne decyzje w trakcie spotkania.
 • Są biurokratami  i reprezentują styl scentralizowany.
 • Jeśli czują potrzebę dogłębnego poznania tematu, to ramy czasowe nie będą dla nich ograniczeniem.
 • Ich cele są długoterminowe. Będą starać się zatem nawiązać trwałe relacje osobiste.
 • Często są bezkompromisowi, czym zasługują sobie na miano upartych arogantów.
 • Ważna jest dla nich etykieta i dobre maniery. Są niezwykle uprzejmi.

 

Umawiając się na negocjacje z obywatelami kraju nad Sekwaną należy pamiętać, by:

 • Wykazywać poszanowanie ich kultury, historii, dorobku.
 • Organizować spotkania z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.
 • Posługiwać się wizytówkami dwujęzycznymi, w języku ojczystym, ewentualnie angielskim i oczywiście francuskim.
 • Przygotować się na rozmowę po francusku, bądź zapewnić sobie pomoc tłumacza.
 • Pamiętać, że uścisk dłoni inicjuje osoba z najwyższym stażem / najważniejsza w hierarchii lub kobieta.
 • Jasno określić swoje cele biznesowe i intencje wobec strony francuskiej.
 • Być przygotowanym a rozgrywkę intelektualną, bo w takich kategoriach wielu Francuzów postrzega negocjacje.
 • Po zakończeniu spotkania rozesłać minutki do jego uczestników (najlepiej w przeciągu 24 godzin).

 

Co ciekawe kiedy w spotkaniu biorą udział kobiety, będą traktowane ze szczególnym szacunkiem i atencją. Bez znaczenia jest to czy będzie to spotkanie czysto biznesowe, jak negocjacje czy też luźniejsza, nieformalna kolacja.

 

Dodaj komentarz