Presja czasu w negocjacjach

Zasady negocjacji

Presja czasu w negocjacjach, czyli nieunikniony aspekt wielu procesów

Amerykańskie badania pokazują, że 80 % ustępstw strony skłonne są czynić w ostatnich 20 % czasu poświęconego na rozmowy. Ludzie bowiem stają się bardzo elastyczni pod presją czasu.

Presja czasu powoduje:

  • więcej stresu, więcej emocji
  • częściej wykorzystywaną pozycję siły
  • częstsze posługiwanie się stereotypami
  • nieprawidłowe oceny
  • mniej opcji rozwiązania konfliktu
  • pomijanie istotnych informacji
  • mniejszą zdolność do przetwarzania informacji
  • osiąganie gorszych porozumień

Jeśli okazuje się, że nie ma dość czasu by omówić wszystkie istotne kwestie, wówczas należy wybrać te najważniejsze i na nich się skupić. Lepiej bowiem omówić kilka spraw dobrze, niźli wiele kwestii byle jak.

Dodaj komentarz