Znaczenie gestów w różnych kulturach

Negocjacje międzynarodowe

Różne znaczenie gestów dla przedstawicieli różnych nacji

Kiedy Polak rozmawia z Bułgarem, najprostsze sygnały (tu kręcenie głową, czy ruchy głowy w górę i dół) są dalece mylące. Gdy Bułgar będzie kiwał głową w górę i w dół, odbierzemy to jako zgodę. On jednak będzie wyrażał dezaprobatę. Jeśli zaś Polak będzie zaprzeczał i okrasi to ruchem głowy „w prawo, w lewo”, bułgarski rozmówca zrozumie to jako „tak”.

Znany u nas gest kółeczko z połączonego kciuka z palcem wskazującym oznacza „wszystko w porządku”, „ok”. Ten sam znak w Japonii oznacza pieniądze , w Meksyku seks, a w niektórych krajach w Afryce homoseksualizm. W Brazylii ten gest jest równoznaczny z wyciągniętym środkowym palcem.

Pukanie się w czoło, w Polsce, Niemczech czy we Włoszech oznaczające głupotę, W Hiszpanii czy w Wielkiej Brytanii oznacza pomysł, na który się wpadło.

Przywołanie kogoś palcem, stosowane często w Polsce jako władczy gest, w Azji będzie sygnałem mocno obraźliwym. Na tym kontynencie bowiem palcem przywołuje się ponoć tylko prostytutki i psy.

I wreszcie uwaga na lewą rękę. W krajach arabskich i na subkontynencie indyjskim lewa ręka uważana jest za nieczystą. Nie wolno zatem nikomu jej podawać, nikogo nią dotykać, niczego wręczać za jej pomocą.

 

 

Dodaj komentarz