mapa świata

Arbitraż międzynarodowy

Negocjacje międzynarodowe

Arbitraż międzynarodowy

W umowach międzynarodowych jednym ze sposobów pozasądowego rozstrzygania sporów jest przekazanie sprawy do neutralnego rozjemcy, czyli międzynarodowego arbitrażu handlowego.

Jest to działanie prowadzone za zgodą wszystkich zaangażowanych stron. To rodzaj postępowania rozjemczego, w którym konflikt jest rozstrzygnięty przez niezależną osobę stronę trzecią – tu arbitra.

 

Arbitraż pozwala:
  • ominąć zazwyczaj długotrwałą drogę sądową
  • zignorować problemy jakie wypływałyby na skutek różnic w systemach sądowych różnych krajów
  • zachować pełną dyskrecję i tajemnicę
  • liczyć na rozpatrzenie sprawy przez eksperta lepiej obeznanego w danej dziedzinie niż zwykły sąd

Arbitraż może mieć formę instytucjonalną (np. Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy). Może też być nieformalny, jak na przykład arbitraż ad hoc przeprowadzany według ustaleń podjętych przez strony sporu.

W niektórych przypadkach może występować aż trzech arbitrów. Po jednym wybranym przez każdą ze stron i trzeci, wybrany wspólnie przez dwóch wyznaczonych przez strony arbitrów.

 

 

 

 

Dodaj komentarz