mapa świata

Arbitraż międzynarodowy

Negocjacje międzynarodowe

Negocjacje, mediacje, arbitraż to alternatywne metody rozwiązywania sporów. Alternatywne znaczy tu pozasądowe metody, czyli szukanie porozumienie poza procesem sądowym. W języku angielskim funkcjonuje skróyt ADR   (Alternative Dispute Resolution).  Dziś kilka słów w temacie “Arbitraż międzynarodowy”

 

Arbitraż międzynarodowy

W umowach międzynarodowych jednym ze sposobów pozasądowego rozstrzygania sporów jest przekazanie sprawy do neutralnego rozjemcy, czyli międzynarodowego arbitrażu handlowego.

Jest to działanie prowadzone za zgodą wszystkich zaangażowanych stron. To rodzaj postępowania rozjemczego, w którym konflikt jest rozstrzygnięty przez niezależną osobę stronę trzecią – tu arbitra.

 

Arbitraż pozwala:

  • ominąć zazwyczaj długotrwałą drogę sądową

  • zignorować problemy jakie wypływałyby na skutek różnic w systemach sądowych różnych krajów

  • zachować pełną dyskrecję i tajemnicę

  • liczyć na rozpatrzenie sprawy przez eksperta lepiej obeznanego w danej dziedzinie niż zwykły sąd

 

Arbitraż może mieć formę instytucjonalną (np. Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy). Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy (nazywany „sądem ICC”) jest niezależnym organem, wchodzący w skład Międzynarodowej Izby Handlowej („ICC”).

Arbitraż oczywiście może też być nieformalny, jak na przykład arbitraż ad hoc przeprowadzany według ustaleń podjętych przez strony sporu.

Zazwyvzaj przy arbitrażu jest jeden arbiter. W niektórych przypadkach może jednak występować aż trzech arbitrów. Po jednym wybranym przez każdą ze stron i trzeci, wybrany wspólnie przez dwóch wyznaczonych przez strony arbitrów.

 

Wypadałoby tu dodać, że arbitraż międzynarodowy to nie jest najtańsza forma rozwiązywania sporów.

 

Może Cię zainteresować:

med-arb