osoby siedzące i dyskutujące przy stole

Mock negotiations

Podstawowe pojęcia

Mock negotiations to nic innego jak próbne / pozorowane negocjacje, czyli rodzaj treningu negocjacyjnego.

Zazwyczaj są one elementem nauki (studia, szkolenia),

Pozorowane negocjacje dają uczestnikom szkoleń możliwość:

  • poznania przebiegu całego procesu negocjacyjnego (etapów negocjacji),
  • przećwiczenia ustalonych ról,
  • zapoznania się z praktycznym użyciem wybranych technik negocjacyjnych,
  • zastosowania wyuczonych (w teorii) zasad negocjowania,
  • świadomej obserwacji emocji towarzyszących rozmowom, 
  • wzbogacenia umiejętności negocjacyjnych,
  • itd.

Wreszcie pozwalają też na szczegółowe omówienie zachowań uczestników warsztatów i dogłębną analizę różnych scenariuszy negocjacyjnych.

Mock negotiations odbywają się też w biznesie. Tu zwłaszcza przed bardzo trudnymi i kompleksowymi negocjacjami. Organizuje się je w ramach przygotowania do spotkań / rozmów z partnerami negocjacyjnymi. Służą one przede wszystkim do:

  • podzielenia ról w ramach grupy osób uczestniczących w procesie,
  • przećwiczenia różnych scenariuszy,
  • przygotowania uczestników do trudnych rozmów,

a w efekcie do zminimalizowanie ryzyka niepowodzenia…

 

Dodaj komentarz