Różne rodzaje negocjacji

Negocjacje w praktyce

Różne rodzaje negocjacji

Negocjacje, rokowania, pertraktacje, targi to pojęcia bardzo zbliżone. Oznaczają one komunikację między stronami, która ma wszystkim uczestnikom procesu przynieść porozumienie oraz korzyści.

 

Wyróżniamy wiele rodzajów negocjacji, np.:

 • rokowania pokojowe
 • obrady dyplomatyczne
 • pertraktacje z terrorystami
 • negocjacje biznesowe
 • porozumienia handlowe
 • przetargi (przy zamówieniach publicznych)
 • targowanie się (na bazarze)
 • układy z kolegami
 • rozmowy z potomstwem

 

Można też pokusić się o dokonanie rozróżnienia negocjacji ze względu na motywy, którymi kierują się ich uczestnicy.

Tu mamy negocjacje:

 •  w celu przedłużenia obecnego status quo (obecnie obowiązującego kontraktu, tu np. przedłużenie umowy o pracę);
 •  w celu osiągnięcia nowego porozumienia (renegocjacje istniejących umów lub umowy z nowymi partnerami biznesowymi);
 •  w celu normalizacji stosunków (nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy dwoma krajami);
 •  w celu pozyskania informacji czy uzyskania czasu (dla przykładu przedłużające się negocjacje ze związkami zawodowymi prowadzone w celu uzyskania czasu na podjęcie decyzji politycznych lub wpływu na opinię publiczną);
 •  w celu dezorientacji / prowokacji drugiej strony (np. podjęcie rozmów z dostawcą i podanie zaporowych warunków w celu sprowokowania go do zerwania umowy).

 

Możemy podzielić negocjacje biorąc pod uwagę profil osób, które negocjują:

 • negocjacje pomiędzy profesjonalistami;
 • negocjacje między amatorami.

 

Da się wyłonić różne typy negocjacji analizując ich wynik:

 • negocjacje komercyjne, które dają wynik finansowy, ewentualnie zmianę w obszarze warunków handlowych (tu np.: procenty marży, terminy płatności, warunki dostawy, itp.)
 • bartery, pozwalające na wymianę rzeczy / usług.
 • negocjacje niekomercyjne przynoszące inne korzyści stronom (choćby ustalenie nowych zasad, standardów, regulaminów).

Jest możliwe, by dzielić negocjacje ze względu na ilość zaangażowanych stron na:

 • dwustronne (chyba najczęściej spotykane);
 • trójstronne;
 • wielostronne;

 

Nie ma przeszkód by rozróżniać najprzeróżniejsze typy i rodzaje negocjacji biorąc pod uwagę coraz to nowe aspekty. Ćwiczenie takie pozwala dostrzec jak szerokie jest spektrum negocjacyjne i umożliwia ocenę kompleksowości tego zagadnienia.