dyrygent

Negocjatorzy międzynarodowi – 10 typów

Negocjacje międzynarodowe

 

Jest na blogu wpis dot. różnych typów negocjatorów. Tutaj zaś kilka słów w temacie “Negocjatorzy międzynarodowi – 10 typów”

 

Negocjatorzy międzynarodowi – 10 typów

Negocjacje międzynarodowe / międzyrządowe różnią się nieco od najpopularniejszych negocjacji komercyjnych. W tych drugich najistotniejszą kwestią jest zazwyczaj rachunek ekonomiczny, zatem stosunkowo łatwo ich wynik skwantyfikować i ocenić korzyści z nich wypływające.

Pertraktacje między rządami różnych państw są sprawą dużo bardziej kompleksową. Dotyczą bowiem różnych kwestii (polityczne, gospodarcze, środowiskowe, historyczne, itp.) i odbywają się pomiędzy przedstawicielami innych nacji, co mocno utrudnia porozumienie.

Za Mike Bosack podaję poniżej dziesięć typów międzyrządowych negocjatorów:

 1. Robot

 2. Biurokrata

 3. Tyran

 4. Sprzedawca używanych samochodów

 5. Zadowalający wszystkich

 6. Zdesperowany

 7. Wąż

 8. Figurant

 9. Mistrz

 10. Złota Gęś

 

re.1.

Negocjator Robot uczestniczy w procesie tylko po to, aby rejestrować i przekazywać dane / informacje / wiadomości. Negocjowanie z tego typu negocjatorem do niczego nie prowadzi, on bowiem bardziej “jest” niźli cokolwiek negocjuje.

re.2.

Biurokrata to typ podobny do Robota. Ma niewiele więcej funkcji poza rejestrowaniem informacji i przekazywaniem ich swoim zleceniodawcom. No może jeszcze jego zadaniem jest trzymanie się zasad / przepisów / regulacji.

re.3.

Tyran to typ, który będzie głównie żądać / wymagać / oczekiwać. Będzie próbował przejąć inicjatywę podczas rozmów i będzie unikał jakichkolwiek ustępstw.

re.4.

Sprzedawca używanych samochodów to negocjator, który próbuje nam coś sprzedać (świetny deal, niezwykle korzystną usługę, bezpieczną umowę). Zwyczajowo taki negocjator będzie przekonywał, że:

 • dba o nasze interesy
 • jest po naszej stronie
 • stracimy okazję życia
 • itp
re.5.

Zadowalający wszystkich negocjator nie lubi dostarczać złych wiadomości, unika konfrontacji, łatwo idzie na ustępstwa i ceni wysoko dobrą atmosferę i relacje z partnerami negocjacyjnymi. Niestety ten typ ucieka od trudnych spraw i unika ciężkich tematów.

re.6.

Zdesperowany negocjator zrobi wszystko, aby się dogadać. Zazwyczaj taka postawa wynika nie z cech charakteru osoby negocjującej ale z sytuacji (trudnej, beznadziejnej) w jakiej się dana osoba znalazła.

re.7.

Wąż to typ bardzo inteligentny i przebiegły. Skłonny do oszustwa  i nieetyczny. To negocjator bezwzględnie wykorzystujący zarówno słabości drugiej strony jak i sprzyjające mu okoliczności.

re.8.

Figurant tylko udaje, że „prowadzi” negocjacje. W rzeczywistości nie jest ani decydentem, ani nawet pełnoprawnym negocjatorem. Wystawienie figuranta służy zazwyczaj przedłużeniu procesu negocjacyjnego.

re.9.

Mistrz / Maestro jest najniebezpieczniejszym typem negocjatora. Jest inteligentny i przebiegły. Potrafi nie tylko świetnie zharmonizować graczy w swoim zespole negocjacyjnym, ale też “uwieść” reprezentantów drugiej strony.

re.10.

Złota Gęś to wymarzony typ negocjatora. Jest graczem zespołowym, który rozumie ograniczenia i interesy obu stron. Jest ekspertem, który wie, jak rozmawiać, aby znaleźć obustronnie akceptowalne rozwiązania i doprowadzić do podpisania satysfakcjonującej umowy. 

 

 

https://www.linkedin.com/pulse/10-types-intergovernmental-negotiators-mike-bosack/

 

Może Cię zainteresować:

różne typy negocjatorów cz.1.

różne typy negocjatorów cz.2.

 

 

 

Dodaj komentarz