Negocjacje pokojowe

Negocjacje pokojowe

Podstawowe pojęcia negocjacji

Negocjacje pokojowe – co to jest i kiedy mają miejsce? Kiedy dochodzi do negocjacji pokojowych, najczęściej przebiegają one w następujących krokach: zawieszenie broni, rozejm, traktat pokojowy.
 

 

Negocjcje pokojowe


Zawieszenie broni

(w j.ang. ceasefire)
Porozumienie określające czasowe lub bezterminowe wstrzymanie działań wojennych pomiędzy walczącymi stronami.
To przerwa, wytchnienie w walce.
W większości przypadków jest to rozwiązanie tymczasowe służące zapewnieniu stronom potrzebnego odpoczynku.
Tu mogą, ale nie muszą występować pertraktacje.Rozejm

(w j.ang. truce)
Ma miejsce, gdy walczące strony zgadzają się nie tylko zakończyć działania wojenne, ale także aktywnie dążyć do wynegocjowania porozumień czy trwałego pokoju.
Rozejm może trwale zakończyć walkę, ale równie dobrze może zostać zerwany i walka może zostać wznowiona.
Tutaj rozmowy pokojowe występują prawie zawsze.
 Traktat pokojowy

(w j.ang. peace treaty)

To formalnie zawarta i ratyfikowana umowa między krajami na rzecz pokoju.
Jest to szczegółowe ujęcie uzgodnień stron, dot. np. demobilizacji, ustalenia granic, wysokości odszkodowań. To jest finalny efekt rokowań.

Najbardziej znanymi przykładami sa chyba:

Traktat wersalski  – traktat pokojowy kończący I wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919 r. przez Niemcy, mocarstwa Ententy, państwa sprzymierzone i stowarzyszone.

Traktat frankfurcki –  traktat pokojowy zawarty 10 maja 1871 r. we Frankfurcie nad Menem, kończący wojnę francusko-pruską.

 

 

Negocjacje pokojowe

O negocjacjach pokojowych zwykło się też mówić ROKOWANIA lub PETRTAKTACJE, bowiem są to zazwyczaj rozmowy prowadzone na szczeblu międzynarodowym.

 

 

Kolejny wpis będzie traktował o temacie bieżącym, czyli rokowaniach ukraińsko-rosyjskich związanych z inwazją Rosji na Ukrainę.

 

Może Cię zainteresować:

dylemat więźnia