Podstawowe pojęcia negocjacyjne

Karuzela, Podstawowe pojęcia

Podstawowe pojęcia negocjacyjne

ADR
Alternative Dispute Resolution.
Metody alternatywnego rozwiązywania sporów.

ANCHOR / KOTWICA

Jest to pierwsza oferta w negocjacjach, punkt wyjścia do dalszych rozmów. Jest o tyle ważna, że kształtuje oczekiwania drugiej strony, zwłaszcza wtedy kiedy owa strona nie ma wystarczającej ilości danych i nie jest pewna co do wysokości oferty, jaką powinna złożyć. Kotwica wówczas pomaga jej usytuować swoje oczekiwania. Co więcej badania wykazały, że kotwica ma istotny wpływ na finalny wynik negocjacji. Ostatecznie uzyskane porozumienie (w ujęciu finansowym) zazwyczaj oscyluje wokół kotwicy.

Zaproponowanie pierwszej oferty to tzw. kotwiczenie.

ATNA
Alternative to negotiated agreement.
Alternatywa (nie najlepsza) do negocjowanego porozumienia.

BAFO
Best and Final Offer (Last Offer / Very Final Offer)

Teoretycznie ostatnia / decydująca oferta, która ma zakończyć etap negocjacji właściwych.

BARGANING POWER
Siła negocjacyjna będąca funkcją kosztów względnych dla każdej ze stron z uwagi na możliwość nieosiągnięcia porozumienia

siła negocjacyjna sprzedającego = koszty jakie poniesie kupujący w wyniku odrzucenia warunków/koszty jakie poniesie kupujący w wyniku zaakceptowania warunków

jeśli > 1 sprzedający ma przewagę negocjacyjną na kupującym
jeśli < 1 kupujący ma przewagę nad sprzedającym

BATNA
Best alternative to negotiated agreement.
Najlepsza alternatywa do negocjowanego porozumienia.

To kryterium chroniące negocjatora przed:

  • odmową zaakceptowania warunków korzystnych,
  • akceptacją warunków niekorzystnych.

BATNA to siła negocjatora.To świadomość pozwalająca ocenić, czy negocjator winien zgodzić się na ofertę czy też ją odrzucić.

Opracowanie swojej BATNY:

  • znalezienie wszystkich możliwych do podjęcia działań i rozwiązań, jakie można wprowadzić w życie, w przypadku kiedy negocjowane porozumienie nie zostanie osiągnięte
  • wybranie kilku najlepszych pomysłów i dopracowanie ich, tak by przekształcić je w realne możliwości
  • wyselekcjonowanie najlepszej opcji

CONTINGENCY CONTRACTS

Można przetłumaczyć jako umowy warunkowe. Są to kontrakty, w których pewne elementy pozostają nierozstrzygnięte dopóki w przyszłości nie zajdzie jakiś warunek.

EDR

Environmental Dispute Resolution
Pozasądowe rozwiązywanie sporów w negocjacjach dot. środowiska naturalnego.

GRANICA BÓLU / DOLNA LINIA POROZUMIENIA
To poziom poniżej/powyżej którego nie można zejść w negocjacjach.

MESO

Multiple Equivalent Simultaneous Offers

Przedstawianie kilku ofert jednocześnie.

NWO

Najbardziej wiarygodna oferta. Najkorzystniejsza dla nas oferta, która mieści się w granicach rozsądku i jest do przyjęcia przez drugą stronę.

Im mniej wiemy o naszym kontrahencie, tym wyższe powinny być nasze wstępne oczekiwania.

ODR

Online Dispute Resolution

Pojęcie pochodne do ADR. Rozwiązywanie konfliktów za pomocą nowoczesnych środków przekazu (video konferencja, telekonferencja)

PICOS

Program for the Improvement and Cost Optimization of Suppliers.

Metoda rozwinięta na początku lat 90-tych XX wieku przez GM, polegająca na pomaganiu dostawcom w obniżaniu ich kosztów, tak by uzyskać niższe ceny od tych dostawców i w efekcie mieć niższe koszty własne.

PSS

Post settlement settlments

Ustalenia poumowne. Warunki wynegocjowane już po doprecyzowaniu obustronnie potwierdzonych warunków kontraktu.

PRISONER’S DILEMMA

“Dylemat więźnia” to swego rodzaju paradoks występujący w teorii gier. Paradoks polega na tym iż dwoje osób, (teoretycznie zakładając) myślących racjonalnie i działających w swoim dobrze pojętym interesie (kosztem drugiej strony) doprowadza do wyniku który jest dla nich mniej korzystny, niż gdyby podjęli decyzję w oparciu o zasadę współpracy.

“Dylemat więźnia” jest nieodzownym elementem procesu negocjacyjnego.

RESERVATION VALUE

Najgorszy wynik negocjacji jaki jesteśmy w stanie zaakceptować, daleki od wyniku w pełni satysfakcjonującego, czyli Target Value.

Np. jeśli negocjujesz swoje miesięczne zarobki, to poziom 20 000 Pln będzie Target Value / Aspiration Value, a poziom 16 Pln będzie Reservation Value.

TARGET VALUE / ASPIRATION VALUE

Nasz cel w negocjacjach, czyli wynik którego uzyskanie dałoby nam pełną satysfakcję z procesu negocjacyjnego.

WATNA
Worst alternative to negotiated agreement.
Najgorsza alternatywa do negocjowanego porozumienia.

ZOPA
Zone of possible agreement.
Obszar możliwego porozumienia. ZOPA w niektórych publikacjach występuje pod nazwą Green Zone.


duża litera D

DAD & DDD

DAD Approach & DDD Approach To dwie przeciwstawne postawy w pracach projektowych, które albo eliminują współdziałanie i negocjacje (DAD) albo  wręcz przeciwnie, oparte są na wspólnym działaniu poprzedzonym wspólnymi ustaleniami […]

0 komentarzy

NEGOCJACJE vs MEDIACJE – podobieństwa i różnice

  PODOBIEŃSTWA Poufność Zarówno mediacje jak i negocjacje są poufne. Jednak zasada poufności jest w przypadku mediacji bardziej restrykcyjna. Wszyscy uczestnicy procesu mediacyjnego muszą zachować w tajemnicy wszelkie informacje jakie […]

0 komentarzy

Mediacje vs postępowanie sądowe

Mediacje versus postępowanie sądowe MEDIACJE to jedna z metod alternatywnego / pozasądowego rozwiązywania sporów. MEDIACJE mają cały szereg przewag nad procesem sądowym: KOSZTY CZAS POUFNOŚĆ BRAK FORMALIZMU ROZWIĄZANIE zamiast rozstrzygnięcia […]

0 komentarzy

Zasady “liczbowe”

Zasady “liczbowe”

0 komentarzy

Model GRIT

Model GRIT

0 komentarzy

Dźwignia w negocjacjach / Leverage

Dźwignia w negocjacjach Bardzo popularne w terminologii negocjacyjnej angielskie pojęcie leverage oznacza dźwignię. Owa dźwignia to siła, którą używają strony by wpłynąć na decyzje swoich oponentów. Idea leverage opiera się […]

0 komentarzy

Environmental Dispute Resolution (EDR)

Environmental Dispute Resolution

0 komentarzy

Dispute System Design DSD

Dispute System Design DSD

0 komentarzy

MLATNA

MLATNA Most Likely Alternative to a Negotiated Agreement

0 komentarzy

Mediacje

Mediacje należą do alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Pod pojęciem alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR Alternative Dispute Resolution), zwanych też czasem polubownymi metodami rozwiązywania sporów, kryją się możliwości rozwiązania sporu na […]

0 komentarzy

Dodaj komentarz