Contingency contracts

Negocjacje w biznesie, Podstawowe pojęcia

Contingency contracts

można przetłumaczyć jako umowy warunkowe.

Są to kontrakty, w których pewne elementy pozostają nierozstrzygnięte dopóki w przyszłości nie zajdzie jakiś warunek.

Przykładem może tu być umowa sprzedaży gruntu. Jeśli dzisiaj ziemia o statusie działki rolnej warta jest np. 100 000 Pln, to w chwili gdy uda się zmienić status na działkę budowlaną wartość ziemi wzrośnie. Można zatem zawrzeć w kontrakcie zapis, że cena działki to 100 000 Pln, ale w przypadku zmiany statusu na budowlany w ciągu najbliższych 6 lat, kupiec będzie zobowiązany dopłacić sprzedającemu kolejne 60 000 Pln.

Dodaj komentarz