Historia negocjacji

Historia negocjacji

Negocjacje w praktyce

Dziś wpis w temacie “Historia negocjacji”

Historia negocjacji

Termin negocjacje pochodzi od łacińskiego słowa ‘negotium oznaczającego interes, biznes, pracę. Jest on zapożyczony ze słownictwa handlowego.

Już ludzie pierwotni wymieniając się upolowaną zwierzyną, zebranymi owocami, skórami, narzędziami z kamienia, czy ozdobami z brązu stosowali pewne aspekty negocjacji.

O negocjacjach w ścisłym tego słowa znaczeniu, możemy już mówić w wieku XVI. Wtedy to częste wojny pomiędzy miastami-państwami i dynamiczny rozwój handlu stworzył podłoże do procesu komunikowania się. Celem ich było uzyskania porozumienia, bądź to w kwestiach politycznych bądź handlowych.

W XVII i XVIII wieku rewolucja naukowa i Oświecenie sprzyjały racjonalistycznemu podejściu do zjawisk i procesów (m.in. komunikacji) i dalszemu rozwojowi negocjacji.

D.Carnegie

Ojcem nowoczesnych negocjacji jawi się Dale Carnegie. To jeden z pionierów coachingu, który w 1911 r. w Nowym Jorku zapoczątkował kursy zawodowe dla ludzi biznesu. Uczył na nich sztuki autoprezentacji, przemawiania, efektywnej sprzedaży i marketingu. Jego książkę „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi” przetłumaczoną dotychczas na 37 języków. Przeczytało ją na całym świecie już ponad 50 mln osób.

W wieku XX zwłaszcza po zakończeniu obu wojen światowych negocjacje okazały się nieodzownym elementem rzeczywistości.

Obecnie mamy nowoczesne podejście do negocjacji. Prowadzone jest wiele badań w dziedzinie neurologii i psychologii poznawczej oraz tzw. studiów multikulturowych.

Może Cię zainteresować:

walka Dawida z Goliatem


Rozwój negocjacji

Rozwój negocjacji

  Gerard I. Nierenberg powiedział kiedyś, że „Nie ma chyba rzeczy prostszej do zdefiniowania, a jednocześnie mającej szerszy zasięg niż negocjacje. Każde pragnienie, które domaga się spełnienia, i każda potrzeba, […]

Czego pozbawił mnie covid?

Czego pozbawił mnie covid?

  W dzisiejszych czasach z uwagi na pandemię już się nie spotykamy. Ograniczenia dotyczą zarówno spotkań towarzyskich jak i biznesowych. Obecnie możemy robić interesy (w tym negocjować praktycznie tylko przy […]

0 komentarzy
Krakowskim targiem

Krakowskim targiem

krakowskim targiem