Negocjowanie z Grekami

Negocjacje międzynarodowe

Negocjowanie z Grekami

Aby zapewnić sobie sukces w negocjacjach z Grekami należny przyswoić sobie wiedzę w temacie specyfiki zachowań greckich partnerów negocjacyjnych.

 

Poniżej krótkie podsumowanie kilku istotnych obszarów.

1.spotkania biznesowe

Spotkania oko w oko są dla greckich biznesmenów niezbędne. Lubią poznać i zobaczyć swoich partnerów w interesach.

Spotkania powinny być potwierdzone drogą mailową, faksową lub telefoniczną. Mają one zazwyczaj ustalony porządek, jednakże elastyczność strony greckiej oznacza, że ​​tematy, które nie były pierwotnie przewidziane w agendzie, można wprowadzić do dyskusji podczas spotkania. Efektem tego może być przedłużenie czasu pierwotnie zaplanowanego na spotkanie.

Otwarte dyskusje i żarliwe debaty są uważane za stymulujące i niezbędne do podjęcia właściwych decyzji. Jest rzeczą normalną, że w czasie debaty wiele osób mówi na raz. Organizuje się też częste przerwy.

Punktualność jest oczekiwana, ale nie krytyczna. Grecy mogą się chwilę spóźnić. Jeśli spóźnienie nie przekracza kilkunastu minut jest akceptowalne. Spotkania organizowane są  podczas standardowych godzin biurowych, czyli  od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku. Jedynym miesiącem, kiedy należny unikać spotkań biznesowych jest sierpień. Jest to bowiem tradycyjny okres wyjazdów wakacyjnych.

Podczas pierwszego spotkania wymienia się wizytówki i przedstawia się poszczególnych uczestników obrad. Jeśli chodzi o strój, to bezpiecznie jest ubrać się konserwatywnie, dla mężczyzn to będzie garnitur z krawatem, dla kobiet garnitur lub spódnica z marynarką. Stosowne powitanie to uścisk ręki, bez skrępowania nawiązuje się też kontakt wzrokowy z rozmówcami.

 

2.proces negocjacyjny

Greccy partnerzy biznesowi lubią nawiązywać osobiste relacje jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji, albo w trakcie procesu. Potrzebują czasu na sformułowanie opinii o partnerach.

Negocjacje są zwykle prowadzone powoli i nigdy nie kończą się na pierwszym spotkaniu. To spotkanie jest traktowane jako wprowadzenie i okazja do poznania. Negocjacje właściwe odbywają się podczas kolejnych spotkań. Należy zatem wykazać się cierpliwością.

Osoba najstarsza wiekiem lub najwyższa rangą zwyczajowo prowadzi rozmowy i w nich dominuje. Ważne jest zatem, aby jeszcze przed spotkaniem z Grekami, poznać hierarchię firmy i znać decydentów.

 

3.posiłki

Wspólne jedzenie to dobra okazja do poznawania swoich partnerów biznesowych i budowania wzajemnego zaufania. Posiłki powinny być wykorzystywane głównie do cementowania więzi osobistych, jednak decyzję o tym, czy podczas wspólnego jedzenia omawiane będą kwestie biznesowe pozostawiamy greckim gospodarzom.

Przed spotkaniem często grecki odpowiednik oferuje kawę w biurze lub w lokalnej kawiarni. Nie powinno się odmawiać gościnności gospodarza, ponieważ byłoby to uznane za niegrzeczne.

Podczas lunchu lub kolacji w restauracji wypada zapytać gospodarza co poleca. Obiady często rozpoczynają się o godzinie 14.00, a kolacja o godzinie 20.00. W Grecji posiłki się celebruje, zatem należy przygotować się na długie posiedzenie w restauracji (nawet trzy godziny).

 

Porady dotyczące spotkań biznesowych


Na koniec kilka przydatnych wskazówek, o których należy zapamiętać podczas negocjowania z Grekami:
-> Grecy lubią zadawać osobiste pytania. Nie należy się na to zżymać. Ta ciekawość wynika z chęci poznania swoich partnerów biznesowych.
-> Spotkania mimo ustalonej agendy tematycznej i ram czasowych, mogą ewaluować zarówno w zakresie poruszanych kwestii jak i czasu  trwania. Należy się na to przygotować.
-> Podczas rokowań powszechne jest, że na raz mówi kilka osób. W greckiej kulturze nie oznacza to braku szacunku dla rozmówców, raczej to że dyskusja jest gorąca i interesująca dla uczestników.
-> Punktualne przybycie na spotkanie nie jest tak rygorystycznie traktowane jak w innych kulturach. Grecy mogą się chwilę spóźnić. Zaakceptują też spóźnienie drugiej strony.
-> Mimo lekko elastycznego podejścia do kwestii czasu, Grecy poważnie podchodzą do ubioru podczas negocjacji. Wygląd jest ważny, należy ubrać się elegancko i starannie.
-> Chociaż język angielski jest powszechnie używany, nie można zakładać, że wszyscy uczestnicy procesu będą płynnie władać tym językiem. Dlatego też przed spotkaniem należny upewnić się, czy nie będzie potrzebny tłumacz.

 

Dodaj komentarz