Główne zasady negocjacji

Zasady negocjacji
 • Skoncentruj się na interesie a nie na stanowisku
 • Oddzielaj ludzi od problemów (depersonalizacja)
 • Bądź twardy w stosunku do problemu, miękki w stosunku do ludzi
 • Okazuj Partnerom negocjacyjnym szacunek
 • Żądaj więcej niż spodziewasz się uzyskać
 • Nie bój się pytać o lepsze warunki
 • Jeśli usłyszysz „nie”, spróbuj raz jeszcze
 • Zawsze proś o coś w zamian
 • Nigdy nie przyjmuj pierwszej oferty ani kontroferty
 • Okazuj zaskoczenie ofertą jaką otrzymałeś
 • Nie poddawaj się presji. Nie ulegaj emocjom
 • Staraj się negocjować na swoich warunkach 
 • Licz / waż / szacuj wzajemne ustępstwa
 • Wykorzystuj okoliczności
 • Nie bój się ciszy
 • Zawsze bądź gotów przerwać negocjacje
 • Słuchaj bardzo uważnie. Zadawaj pytania
 • Czytaj gesty
 • Zapisuj główne ustalenia
 • Sprawdzaj czy strony negocjujące rozumieją to samo w ramach wzajemnych ustaleń
 • Umowa / kontrakt zawsze na piśmie

Ultimatum w negocjacjach

Ultimatum w negocjacjach Czasem zdarza się, że druga strona stawia ultimatum. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce gdy stoimy już praktycznie w obliczu pełnej zgody. Nasi oponenci informują nas wówczas, że […]

0 komentarzy

Negocjacje wielostronne / negocjacje grupowe

Negocjacje wielostronne / negocjacje grupowe   Mówiąc o negocjacjach zazwyczaj mamy na myśli partnerów występujących po obu stronach stołu negocjacyjnego, czyli dwie strony zaangażowane w proces. Występują jednak procesy, w […]

0 komentarzy

Czego unikać podczas negocjowania?

Czego unikać podczas negocjowania.

0 komentarzy

Rozpoczęcie negocjacji – wskazówki

Rozpoczęcia negocjacji – wskazówki

0 komentarzy

Zarządzanie oczekiwaniami w negocjacjach

Zarządzanie oczekiwaniami w negocjacjach

0 komentarzy

Siedem elementów negocjacji

Siedem elementów negocjacji (zainteresowania, zaufanie, relacje, alternatywa, opcje, zobowiązania, komunikacja) Specjaliści z Harvard Negotiation Project wytypowali siedem standardowych elementów negocjacji. Pozwoliło to na opracowanie pewnych ram, które mają pomóc ludziom […]

0 komentarzy

Trzy – magiczna liczba dla negocjatorów

Trzy – magiczna liczba dla negocjatorów Rosjanie mówią „Boh trojcu lubit’, coś w tym jest, bo dla profesjonalnych negocjatorów trzy to magiczna liczba. Negocjatorzy, aby zwiększyć szanse na sukces przy stole […]

0 komentarzy

Trzy czynniki wpływające na proces negocjacyjny

Steve Gates w książce „The Negotiation Book” wskazuje na trzy czynniki wpływające na każdy proces negocjacyjny: 1. power (siła), 2. trust (zaufanie) 3. understanding total value and mutual opportunities (umiejętność […]

1 komentarz

Grupa czworga jako optymalna liczba uczestników negocjacji

Znawcy tematu twierdzą, że najbardziej optymalna liczba uczestników negocjacji reprezentująca jedną stronę to czworo ludzi. Przy takiej liczebności grupy możemy najlepiej przypisać kluczowe role. A zatem mamy: Osobę prowadzącą rozmowy […]

0 komentarzy

Sześć zmiennych w procesie negocjacyjnym

Sześć zmiennych w procesie negocjacyjnym Zazwyczaj występuje sześć podstawowych zmiennych, którymi operujemy podczas procesu negocjacyjnego. Poprzez modyfikacje tych sześciu elementów możemy otrzymywać różne kombinacje porozumienia oraz rozszerzyć jego zakres. cena, […]

0 komentarzy

Dodaj komentarz