rozsypane litery

Aspekty psychologiczne w negocjacjach

Aspekty psychologiczne w negocjacjach, Karuzela

Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia. To też proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby wszystkie zaangażowane strony. W procesie tym ważne jest nie tylko to co się mówi ale też to jak się mówi, czyli jakie sygnały niewerbalne się wysyła. Zatem tzw. aspekty psychologiczne w negocjacjach mają niebagatelne znaczenie…

Aspekty psychologiczne w negocjacjach

Negocjacje to też przekazywanie informacji przy pomocy środków niejęzykowych (mowa ciała).

To kompilacja, na którą składają się:

  • wygląd
  • strój
  • postawa
  • sposób poruszania się
  • gesty
  • wyraz twarzy
  • mimika

Twoja komunikacja niewerbalna ma kluczowy wpływ na to jak postrzegają cię inni. Mowa ciała zdradza nam to, co się dzieje  w umysłach osób, z którymi negocjujemy. Negocjator musi być świadom swojej mowy ciała. Powinien odczytywać i świadomie wysyłać komunikaty niewerbalne.

Powszechnie wierzy się, że mowa ciała odgrywa w negocjacjach większą rolę niż słowa. Może dlatego, że dużo łatwiej zafałszować słowa niż gesty czy wyraz twarzy.

Postawy psychologii w negocjacjach

Może Cię zainteresować:

niegocjowanie z ludźmi zachowującymi się nieracjonalnie

intuicja w procesie negocjacyjnym


śmiejący się facet lezy na trawie

Humor w negocjacjach

Humor w negocjacjach Negocjacje zazwyczaj kojarzymy z poważnym spotkaniem. Po przeciwnych stronach stołu siedzą smutni panowie (panie) ubrani w ciemne garnitury. Rozmowa jest poważna. Atmosfera jest stateczna. Czasem widać jakieś […]

0 komentarzy
kolorowe światła na czarnym tle, nie wiadomo co

Radzenie sobie z błędami poznawczymi

Radzenie sobie z błędami poznawczymi Negocjacje to fundamentalny element życia społecznego oraz biznesu. Nauka o negocjacjach rozwinęła się zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch dekad. Sporo wiedzy pochodzi z zakresu psychologii […]

0 komentarzy
kolorowe sylwetki męskie i damskie

Efekt Dunninga-Krugera

Efekt Dunninga-Krugera w negocjacjach W 1999 roku para psychologów z Cornell University (David Dunning i Justin Kruger) przeprowadziła pewne badanie. Panowie sprawdzali poziom jaki prezentują studenci w wybranych dziedzinach (gramatyka […]

0 komentarzy
dwie osoby na siedzą na ławce i rozmawiają

Przekonywanie – rozmowa motywacyjna

Przekonywanie – rozmowa motywacyjna   “Nie próbuj zmieniać czyjegoś zdania. Zamiast tego pomóż mu znaleźć własną motywację do zmiany”. Kiedy ktoś ma inne zdanie niż my, próbujemy go przekonać do […]

0 komentarzy
bardzo nietypowa bryła ekskluzywnego budynku

Efekt posiadania

Efekt posiadania (j.ang. Endowment Effect) to dosyć częste zjawisko polegające na przekonaniu właściciela o wysokiej wartości dóbr, które posiada i sprzedaje. Zauważamy je zwłaszcza przy transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Zazwyczaj właściciel […]

0 komentarzy
stopnie modelu Glasl'a

Eskalacja konfliktu – Model F. Glasl’a

Eskalacja konfliktu Wikipedia podaje, że eskalacja konfliktu to “sytuacja, w której silne stany emocjonalne oraz chęć zwycięstwa zaczynają dominować w sytuacji konfliktowej, powodując uczucie wzajemnej wrogości stron wobec siebie. Strony […]

0 komentarzy
głowa zbudowana z książek

Uczenie się, adaptacja, wpływ

Uczenie się / adaptacja / wpływ Szybkie uczenie się Adaptacja Umiejętność wpływu na swoich oponentów to trzy ogromnie istotne dla negocjatora umiejętności. re.1. Sprawność w przyswajaniu wiedzy jest ważna w […]

0 komentarzy

Ostatnie wrażenie

Ostatnie wrażenie Wszyscy wiedzą jak istotne jest pierwsze wrażenie, ale zdajemy się zapominać, że rola ostatniego wrażenia także nie jest bez znaczenia. Chris Voss twierdzi, że ‘last impression is the […]

0 komentarzy

Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie

Niektórzy twierdzą, iż negocjacje w rodzinie są  trudniejsze od negocjowania z obcymi ludźmi, bo w nich zawsze występują emocje. Rzecz jasna emocjonalne podejście do negocjowania może pojawić się także podczas […]

0 komentarzy

Zdenerwowany negocjator

Jak radzić sobie ze złym / wkurzonym / zdenerwowanym negocjatorem?

0 komentarzy

Władza w negocjacjach i jej źródła

Władza jako sposób zdobycia przewagi w negocjacjach.

0 komentarzy
Nieetyczne zachowania w procesie negocjacyjnym

Nieetyczne zachowania w procesie negocjacyjnym

Nieetyczne zachowania w procesie negocjacyjnym

0 komentarzy

Wahadło emocjonalne

Wahadło emocjonalne Wahadło proste jest to wyidealizowane ciało o masie punktowej, zawieszone na nieważkiej, nierozciągliwej i cienkiej nici. Kiedy ciało wytrącimy z równowagi to zaczyna się ono wahać pod wpływem […]

0 komentarzy

Uprzedzenia w negocjacjach

Uprzedzenia w negocjacjach Czy uprzedzenia mają wpływ na wyniki procesu negocjacyjnego? Jak sobie z nimi radzić przy stole negocjacyjnym? Uprzedzenia niestety nie pozostają bez wpływu na wynik negocjacji. Liczne badania […]

0 komentarzy

Sprawiedliwość w procesie negocjacyjnym – przykład

Sprawiedliwość w procesie negocjacyjnym Sprawiedliwość to jedno z podstawowych pojęć etycznych i prawnych. Oznacza cechę przypisywaną osobom lub działaniom wiążącym się zazwyczaj z odpowiednim podziałem dóbr, prawością i bezstronnością.   […]

0 komentarzy

Prowokacje w negocjacjach

Prowokacje w negocjacjach Czasem w procesie negocjacyjnym spotykamy się z sytuacją, że oferta drugiej strony jest w naszej ocenie obraźliwa i prowokacyjna. Przyczyny tego wynikają z emocji jakie są nieodłączną […]

0 komentarzy

Proksemika

Proksemika To interdyscyplinarny kierunek badań znajdujący się na pograniczu psychologii i antropologii, zajmujący się badaniem wzajemnego wpływu relacji przestrzennych między osobami (tu: dystanse lub przestrzenie personalne) oraz między osobami a […]

0 komentarzy

Głód w negocjacjach

Głód w negocjacjach Przygotowując się do następnych spotkań negocjacyjnych, warto przeanalizować dwie kwestie: co trafi do brzucha negocjatora przed spotkaniem? co ewentualnie trafi na stół negocjacyjny? Wg badań przeprowadzonych przez […]

0 komentarzy

Psychopaci w negocjacjach

Psychopaci w negocjacjach Negocjowanie z psychopatą jest bardzo skomplikowanym zadaniem, ponieważ psychopata ma zespół cech, które czynią z niego bardzo trudnego partnera. Psychopaci dość łatwo wzbudzają zaufanie i posiadają niemalże […]

0 komentarzy

Rodzaje władzy w negocjacjach

Władza w negocjacjach Władza to zagadnienie poddawane głębokiej analizie. Badacze w procesie negocjacyjnym identyfikują cztery rodzaje władzy: 1. potencjalna zdefiniowana jako źródło mocy negocjatorów do uzyskania korzyści w procesie negocjacyjnym, […]

0 komentarzy

Dodaj komentarz