Negocjacje międzynarodowe

Negocjacje międzynarodowe

Negocjacje międzynarodowe

Negocjacje międzynarodowe zwane też multikulturowymi to procesy, w których negocjują przedstawiciele różnych nacji.

Negocjacje międzynarodowe 

to komunikacja zmierzająca do osiągnięcia porozumienia pomiędzy reprezentantami różnych narodów / kultur. Ze względu na różnice kulturowe są one bardziej skomplikowane niźli negocjacje krajowe.

To więcej niż tylko poznanie sposobu w jaki cudzoziemcy konstruują i podpisują kontrakty.

Negocjacje multikulturowe to spojrzenie na wszystkie czynniki wpływające na cały proces negocjacji, czyli m.in. na:

 • podejście do czasu (terminowość, tempo)
 • strefę przestrzeni personalnej
 • kontakt wzrokowy
 • powitania, „etykietę”
 • charakter spotkań
 • wymianę upominków

Negocjacje międzynarodowe stanowią wyjątkowe wyzwanie dla wszystkich negocjatorów.

Ich główne cechy wyróżniające to:

 • większe niż zwykle ryzyko nieporozumień,
 • konieczność uwzględnienia innej obyczajowości, norm i kultury,
 • zależność ostatecznego wyniku nie tylko od uzgodnień dotyczących przedmiotu, ale i od przełamania bariery kulturowej.

Poszczególne narody różnią się m.in.:

 • naciskiem skierowanym na budowanie relacji lub na zamknięcie jednorazowego kontraktu
 • podejściem do detali, szczegółowością
 • poziomem zaufania okazywanym partnerowi w negocjacjach
 • podejściem do formalnych uwarunkowań
 • postawą wobec ograniczeń czasowych
 • stanowiskiem wobec perspektyw dalszej współpracy
 • taktykami niewerbalnymi
 • kształtem ofert inicjacyjnych
 • liczbą uczestników rozmów a nawet ich płcią

Negocjacje międzynarodowe i bariery dla nich charakterystyczne

Poniżej zidentyfikowano główne bariery w negocjowaniu z cudzoziemcami. Są to:

 1. język
 2. czas (tu: strefy czasowe, aspekt punktualności czy podejścia do wartości czasu)
 3. waluta
 4. obowiązujące prawo
 5. system polityczny
 6. odmienność ideologiczna
 7. wybór miejsca negocjacji
 8. wybór członków grupy negocjacyjnej
 9. różnice kulturowe
 10. różnice w mentalności

W porównaniu do negocjacji z partnerem krajowym te wszystkie różnice są sporym utrudnieniem, nie tylko w uzyskaniu satysfakcjonującego rozwiązania, ale przede wszystkim w zrozumieniu stanowiska drugiej strony.

Może Cię zainteresuje:

międzynarodowe techniki dyplomacji


japońskie negocjacje związków zawodowych służące podniesieniu wynagrodzeń pracowniczych

Shunto negotiations

“Shunto” w języku japońskim oznacza sezonowe. Shunto negotiations – japońskie negocjacje to tzw. wiosenna ofensywa płacowa, czyli kampania przeprowadzana przez związki zawodowe i mająca na celu podniesienie wynagrodzeń pracowników.    […]

wiatraczki symbolizujące flagę Korei Pd

Najdłuższe negocjacje zawieszenia broni

Negocjacje w sprawie zawieszenia broni podczas wojny w Korei trwały ponad dwa lata (od 10 lipca 1951 do 27 lipca 1953) i były to najdłuższe negocjacje dotyczące zawieszenia broni w […]

obraz przedstawiający smoka

Negocjacje z Tajami

Model negocjacji międzykulturowych

Model negocjacji międzykulturowych

Teoretycznie rzecz ujmując można by uznać, że negocjacje międzynarodowe to negocjowanie jak każde inne. Zatem proces ten składa się ze standardowych czterech etapów (przygotowanie, rozpoczęcie, negocjacje właściwe, zakończenie). Jeśli jednak […]

Negocjacje z Żydami

Negocjacje z Żydami

Dziś garść rozważań w temacie “Negocjacje z Żydami”. Od razu zaznaczę, że nie ograniczam się tylko do Izraelczyków, czyli obywateli państwa Izrael, ale rozważania będą dotyczyć Żydów, niezależnie od miejsca […]

Moje międzynarodowe przypadki cz.I.

Moje międzynarodowe przypadki cz.I.

W trakcie dwudziestu lat funkcjonowania w biznesie miałam okazję negocjować z wieloma nacjami. Większość rozmów przy stole negocjacyjnym był typowa. Były jednak spotkania, niecodzienne, ciekawe, zapadające w pamięć. Dziś o […]

Moje międzynarodowe przypadki cz.II.

Moje międzynarodowe przypadki cz.II.

W trakcie dwudziestu lat funkcjonowania w biznesie miałam okazję negocjować z wieloma nacjami. Większość rozmów przy stole negocjacyjnym był typowa. Były jednak spotkania, niecodzienne, ciekawe, zapadające w pamięć. Dziś o […]

Negocjowanie w dobrej / złej wierze

Negocjowanie w dobrej / złej wierze

  Mówiąc bardzo prosto i ogólnie, negocjowanie w dobrej wierze oznacza negocjowanie w sposób, który prowadzi do osiągnięcia porozumienia. Negocjowanie w złej wierze zaś, to torpedowanie negocjacji, prowadzenie procesu w […]

mapa świata

Arbitraż międzynarodowy

Negocjacje, mediacje, arbitraż to alternatywne metody rozwiązywania sporów. Alternatywne znaczy tu pozasądowe metody, czyli szukanie porozumienie poza procesem sądowym. W języku angielskim funkcjonuje skróyt ADR   (Alternative Dispute Resolution).  Dziś […]

dyrygent

Negocjatorzy międzynarodowi – 10 typów

  Jest na blogu wpis dot. różnych typów negocjatorów. Tutaj zaś kilka słów w temacie “Negocjatorzy międzynarodowi – 10 typów”   Negocjatorzy międzynarodowi – 10 typów Negocjacje międzynarodowe / międzyrządowe […]

0 komentarzy

Dodaj komentarz